سقط جنین

راه های جلوگیری از سقط جنین در اوایل بارداری

سقط جنین در ماه های اول بارداری بسیار شایع است و می تواند دلایل زیادی داشته باشد که بسیاری از آن ها با روش هایی قابل پیشگیری هستند و می توان از به وجود آمدن آن ها جلوگیری کرد.