شلغم

جدول ارزش غذایی شلغم خام و پخته

در این مطلب جدول ارزش غذایی شلغم پخته و خام را به همراه کالری شلغم بررسی می کنیم.