شلیل

جدول ارزش غذایی شلیل

در این بخش می توانید جدول ارزش غذایی شلیل و کالری شلیل را در سه واحد اندازه گیری مختلف ۱۰۰ گرم، یک فنجان و یک عدد شلیل بزرگ مشاهده نمایید.