لوراتادین

قرص لوراتادین؛ موارد مصرف، عوارض، هشدارها و میزان مصرف

قرص لوراتادین در دو نوع معمولی و جویدنی قابل دسترس است و از جمله داروهایی می باشد که بدون نسخه قابل تهیه می باشد. لوراتادین برای درمان آلرژی استفاده می شود.