لوله گوارش

آشالازی؛ دلایل، علائم، تشخیص و درمان

آشالازی مری نوعی بیماری است که فرد مبتلا را در بلع دچار مشکل می کند. آشالازی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و درمان های آن متعدد هستند.