لکه سیاه دندان

علت سیاه شدن دندان ها و راه های درمان

سیاه شدن دندان ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که نیاز به بررسی دارند. همچنین برخی اقدامات را می توان برای جلوگیری از ایجاد این لکه های سیاه انجام داد.