لیزر

مراقبت پس از لیزر موهای زائد و هر آنچه باید درباره آن بدانید

لیزر موهای زائد ممکن است سوزش، قرمزی و تورم را بر روی پوست و نواحی لیزر شده ایجاد کند. از این رو باید بدانید که پس از آن چگونه از پوستتان مراقبت کنید.