مرغ

آیا ران مرغ برای رژیم بدنسازی بد است؟

اکثر بدنسازان از سینه مرغ حرف می زنند، اما آیا واقعا از ران مرغ برای بدنسازی بهتر است؟ در این مقاله به بررسی فواید و معایب ران مرغ در بدنسازی می پردازیم.

جدول ارزش غذایی مرغ

در مقاله پیش رو قصد داریم جدول ارزش غذایی و کالری مرغ را به صورت جزیی و دقیق بررسی کنیم.