مرغ از پر مصرف ترین مواد غذایی در جهان و ایران می باشد. در ادامه می خواهیم شما را با مقدار کالری مرغ و همچنین جدول ارزش غذایی آن به طور کامل آشنا کنیم. مقادیری که برای این جداول در نظر گرفته شده است، ۱۰۰ گرم و یک فنجان هستند.

همچنین بخوانید: خوردن گوشت خوب است یا بد؟

جدول ارزش غذایی مرغ در ۱۰۰ گرم

ماده غذاییمقدار
کالری مرغ۲۳۹
کل چربی۱۴ گرم
چربی اشباع۳.۸ گرم
چربی چند غیر اشباع۳ گرم
چربی تک غیر اشباع۵ گرم
کلسترول۸۸ میلی گرم
سدیم۸۲ میلی گرم
پتاسیم۲۲۳ میلی گرم
کل کربوهیدرات۰ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۰ گرم
پروتئین۲۷ گرم
ویتامین آ۳٪ ارزش روزانه
کلسیم۱٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۵٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۷٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۲۰٪ ارزش روزانه
منیزیم۵٪ ارزش روزانه
جدول ارزش غذایی مرغ و کالری مرغ

جدول ارزش غذایی مرغ در یک فنجان (۱۴۰ گرم)

ماده غذاییمقدار
کالری مرغ۳۳۵
کل چربی۱۹ گرم
چربی اشباع۵ گرم
چربی چند غیر اشباع۴.۲ گرم
چربی تک غیر اشباع۷ گرم
کلسترول۱۲۳.۲ میلی گرم
سدیم۱۱۴.۸ میلی گرم
پتاسیم۳۱۲.۲ میلی گرم
کل کربوهیدرات۰ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۰ گرم
پروتئین۳۸ گرم
ویتامین آ۴٪ ارزش روزانه
کلسیم۲٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۶٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۹٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۳۰٪ ارزش روزانه
منیزیم۸٪ ارزش روزانه