نوشابه

خطرات نوشابه انرژی زا برای کودکان + نوشیدنی های جایگزین

مصرف نوشابه های انرژی زا توسط بزرگسالان و در شرایط خاصی می تواند بدون خطر باشد اما این نوشیدنی ها برای کودکان و نوجوانان مناسب نیستند.