پماد

انواع پماد چشمی و موارد مصرف و نحوه استفاده

پماد چشمی دارای انواع مختلفی است که هریک برای رفع مشکل خاصی استفاده می شوند. همچنین برای مصرف صحیح پماد چشمی باید نکاتی را رعایت کنید.

پماد موپیروسین چیست؟ موارد استفاده، عوارض و مقدار مصرف

پماد موپیروسین برای درمان عفونت های بیماری های پوستی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.