چای ماسالا

چای ماسالا چیست و چه خواص و فوایدی برای ما دارد؟

خواص چای ماسالا برای انسان در بسیاری از موارد به اثبات رسیده است. این نوع چای فواید فراوانی برای قلب، هضم غذا،‌ کنترل میزان قند خون و… دارد.