کار

عوارض شب کاری برای سلامتی و نکاتی برای مقابله با آن ها

عوارض شب کاری می توانند زندگی شخصی و اجتماعی شما را تحت تاثیر قرار داده و سلامتی شما را به خطر اندازند.