کش پیلاتس

نکات مهمی که باید در ورزش با کش رعایت کنید

برای تمرین با کش های ورزشی باید به نکاتی دقت کنید تا هم به نتیجه مطلوب تری برسید و هم از آسیب دیدگی جلوگیری نمایید.