کلم بروکسل

جدول ارزش غذایی کلم بروکسل یا کلم غنچه ای

در میان کلم ها، احتمالا کلم بروکسل یا کلم غنچه ای را کمتر بشناسید اما این کلم نیز مانند هم خانواده هایش سرشار از مواد مغذی است.