ورزش به تنهایی می تواند افسردگی را درمان کند؟

ورزش به تنهایی می تواند افسردگی را درمان کند؟

محققان اثرات ورزش بر روی درمان افسردگی را به طور گسترده مورد مطالعه قرار داده اند و نتایج به دست آماده نشان می دهند که ورزش به تنهایی نمی تواند در درمان افسردگی موثر باشد. محققان معتقدند که ورزش کردن اثر متوسطی در درمان این اختلال دارد و لازم است که فرد در کنار ورزش از سایر روش های درمانی نیز بهرمند شود.

ورزش به تنهایی کافی نیست

با وجود اثرات بسیار مهم ورزش در درمان افسردگی و کنترل استرس محققان به تازگی دریافتند که ورزش به تنهایی کافی نیست و باید در کنار روش های دارویی و روان درمانی به عنوان یک راه حل کمکی در نظر گرفته شود.

با توجه به مطالعات گسترده ای که بر روی افراد افسرده انجام شده است، محققان تایید می کنند که رسانه ها در اثر بخش بودن ورزش در درمان افسردگی اغراق می کنند. این روش به تنهایی نمی تواند جایگزین مناسبی برای سایر روش های درمانی باشد.

همانطور که در درمان بیماری های قلبی، فشار خون، سرطان و غیره از روش های دارویی استفاده شده و ورزش را نیز در کنار آن ها به عنوان یک گزینه کمکی انتخاب می کنیم، برای درمان افسردگی نیز لازم است به همین ترتیب عمل شود.

مطالعات قبلی از نظر تعداد شرکت کنندگان، نوع گروه کنترل، دقت روش شناختی، طول مدت مطالعه و حتی نوع تمرین بسیار محدود و ناقص بوده است. بیشتر مطالعات روی ورزش های هوازی تمرکز داشته و تمرینات قدرتی کمتر مورد بررسی واقع شده بودند. به همین دلیل نتایج مطالعات جدید با توجه به رفع مشکلات قبلی، ارزش و اهمیت فراوانی برای پزشکان و بیماران دارند.

یکی از مهمترین مشکلات در این مطالعات این است که به سختی می توان افراد را متقاعد کرد تا به طور مداوم ورزش کنند و همین موضوع باعث کاهش یکپارچگی نتایج می شود.

در این بررسی های جدید، سطح افسردگی فرد، سابقه قبلی یا خانوادگی بیمار نیز مد نظر قرار گرفته شده است. به طور کلی ممکن است ورزش و فعالیت جسمی به بهبود افسردگی کند اما شاید کافی نباشد. اگر افسردگی متوسط به بالا را تجربه می کنید لازم است از گروه های حمایت کننده، مشاوره و روانپزشک کمک بگیرید.

نظر یا سوالی دارید؟
* نظر شما پس از تایید نمایش داده می شود.