آب

۸ میوه پُر آب برای گرمای تابستان

در گرمای تابستان تامین آب بدن اهمیت بیشتر پیدا می کند و باید از راه های مختلفی این کار را انجام دهیم. خوردن میوه های پر آب یکی از بهترین روش های ممکن است و بیشترین تاثیر را دارد.

آیا نوشیدن ۸ لیوان آب در روز واقعا ضروری است؟

نوشیدن ۸ لیوان آب در روز چند سالی است که بسیار همه گیر شده و اکثر افراد به یکدیگر توضیه می کنند حتما در روز ۸ لیوان آب بنوشند! اما آیا واقعا انجام این کار نیاز است؟ برای دریافت پاسخ با گومگ همراه باشید.

namad