دیابت نوع دو

علائم اولیه دیابت نوع ۲ چه هستند؟

در صورت اطلاع از علائم اولیه دیابت نوع دو می توانید هرچه سریعتر برای درمان اقدام کرده و تا حد زیادی از ایجاد خطرات بیشتر جلوگیری نمایید.