ستون فقرات

خطرناک ترین عوارض جراحی دیسک و ستون فقرات چیست؟

کمردرد عارضه­ای است که همه مردم با شدت کم یا زیاد به آن دچار شده­اند. ممکن است این درد کوتاه­مدت باشد، ولی در مواقعی هم بلندمدت است.

خطرات نادیده گرفتن کمر درد و مشکلات ستون فقرات

مشکلات ستون فقرات می توانند باعث کمردرد و بسیاری عوارض دیگر شوند. این در حالی است که اقدام به موقع می تواند خطرات آن ها را از بین ببرد.