گرم کردن

چرا باید قبل از بدنسازی گرم کنیم؟

گرم کردن بخشی جدایی ناپذیر از تمرینات بدنسازی است و حتما باید قبل از شروع تمرینات اصلی، عضلات خود را گرم کنید تا دچار آسیب دیدگی نشوید.

namad