جدول ارزش غذایی انار و کالری انار

کالری و جدول ارزش غذایی انار

جدول ارزش غذایی انار در ۱۰۰ گرم

کالری انار۸۳
کل چربی۱.۲ گرم
چربی اشباع۰.۱ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۱ گرم
چربی تک غیر اشباع۰.۱ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۳ میلی گرم
پتاسیم۲۳۶ میلی گرم
کل کربوهیدرات۱۹ گرم
فیبر غذایی۴ گرم
قند۱۴ گرم
پروتئین۱.۷ گرم
ویتامین آ۰٪
کلسیم۱٪
ویتامین دی۰٪
ویتامین ب۱۲۰٪
ویتامین ث۱۷٪
آهن۱٪
ویتامین ب۶۵٪
منیزیم۳٪

جدول ارزش غذایی انار در نصف فنجان (۸۷ گرم)

کالری انار۷۲
کل چربی۱ گرم
چربی اشباع۰.۱ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۱ گرم
چربی تک غیر اشباع۰.۱ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۲.۶ میلی گرم
پتاسیم۲۰۵.۳ میلی گرم
کل کربوهیدرات۱۶ گرم
فیبر غذایی۳.۵ گرم
قند۱۲ گرم
پروتئین۱.۵ گرم
ویتامین آ۰٪
کلسیم۰٪
ویتامین دی۰٪
ویتامین ب۱۲۰٪
ویتامین ث۱۴٪
آهن۱٪
ویتامین ب۶۵٪
منیزیم۲٪

مطالب پیشنهادی:


جدول ارزش غذایی یک عدد انار (۲۸۲ گرم)

کالری انار۲۳۳
کل چربی۳.۳ گرم
چربی اشباع۰.۳ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۲ گرم
چربی تک غیر اشباع۰.۳ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۸.۵ میلی گرم
پتاسیم۶۶۵.۵ میلی گرم
کل کربوهیدرات۵۳ گرم
فیبر غذایی۱۱ گرم
قند۳۹ گرم
پروتئین۴.۷ گرم
ویتامین آ۰٪
کلسیم۲٪
ویتامین دی۰٪
ویتامین ب۱۲۰٪
ویتامین ث۴۸٪
آهن۴٪
ویتامین ب۶۱۰٪
منیزیم۸٪
نظر یا سوالی دارید؟
* نظر شما پس از تایید نمایش داده می شود.