زایمان زودرس

علل زایمان زودرس

زایمان زودرس می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. در این مقاله، ابتدا انواع دسته بندی این نوع زایمان را معرفی و سپس به علل زایمان زودرس می پردازیم.

دلایل زایمان زودرس و تولد نوزاد پیش از هفته ۳۷ بارداری

زایمان زودرس قبل از هفته ۳۷ بارداری رخ می دهد. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند از دلایل زایمان زودرس باشند، اما همیشه نمی توان به طور دقیق علت آن مشخص کرد.