جلو بازو هالتر دست معکوس Reverse Grip Barbell Curl

نحوه انجام صحیح جلو بازو هالتر دست معکوس

جلو بازو هالتر دست معکوس از تمرینات مربوط به عضله دو سر بازو می باشد که دقیقا مشابه جلو بازو هالتر انجام می شود اما در آن کف دست ها به سمت زمین است. این تغییر حالت کف دست ها باعث افزایش فشار روی عضلات ساعد و بازویی (براکیالیس) می شود. ممکن است دچار این اشتباه رایج شوید که عضله دو سر بازو را با عضله بازویی یا براکیالیس یکی بدانید. اما بد نیست بدانید که ماهیچه بازویی یک عضله در زیر ماهیچه دو سر است که به راحتی قابل مشاهده نیست. این عضله مانند یک پل ارتباطی بین استخوان بازو و ساعد عمل می کند و نقش اصلی را در حرکت آرنج دارد.

نام حرکتجلو بازو هالتر دست معکوس (Reverse Grip Barbell Curl)
نوع ورزشقدرتی
تجهیزات مورد نیازهالتر
عضلات هدفساعد
عضلات ثانویهماهیچه دو سر بازو (جلو بازو)
نوع حرکتتک مفصلی (ایزوله)
سطحمبتدی

نحوه انجام جلو بازو هالتر دست معکوس

  • در مقابل یک هالتر قرار گرفته و دستان خود را به اندازه عرض شانه باز کنید و آن را در دست بگیرید. کف دست های شما باید به سمت زمین باشد.
  • صاف بایستید و پاهای خود را در کنار یکدیگر قرار دهید. همچنین برای راحتی بیشتر می توانید یک پا را عقب تر از پای دیگر بگذارید. را کنار هم قرار دهید.
  • دست های خود را کاملا بکشید و هالتر را بلند کنید. نباید هالتر با بدن شما برخورد کند.
  • به جلو نگاه کنید، آرنج هایتان را در کنار پهلوهایتان قرار دهید، بدنتان را کاملا ثابت نگه دارید و به آرامی هالتر را بالا بیاورید.
  • زمانی که هالتر در بالا قرار دارد، عضلات ساعد منقبض کنید و سپس به آرامی آن را به حالت اولیه برگردانید.
  • حرکت را به تعداد مورد نظر تکرار کنید.

نکات مهم در انجام این تمرین

  • در تمام طول تمرین بدن شما باید ثابت بماند و فقط از عضلات دو سر بازو و ساعد برای حرکت دادن وزنه استفاده شود.
  • یکی از اشتباهات رایج در انجام این تمرین، ثابت نگه نداشتن آرنج ها در کنار پهلوها است. هنگام بالا بردن هالتر نباید اجازه دهید آرنج هایتان به سمت جلو حرکت کنند.
  • در تمام طول تمرین باید هالتر را به خوبی کنترل کنید و حرکت را به آرامی انجام دهید.
نظر یا سوالی دارید؟
* نظر شما پس از تایید نمایش داده می شود.