ارزش غذایی سیب از این جهت اهمیت دارد که در بیشتر نقاط جهان به وفور یافت می شود و تقریبا تمام افراد از آن استفاده می کنند. همچنین سیب یک میوه با انواع مختلف است و در انواع غذاها و خوراکی ها مورد استفاده قرا می گیرد. اگر به دنبال دانستن ارزش غذایی سیب از جمله کالری، پروتئین و… هستید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید. در این مطلب ارزش غذایی سیب را در چهار پیمانه مختلف مورد بررسی قرار می دهیم تا راحت تر بتوانید مقدار مصرفی خود را اندازه گیری کنید.

ارزش غذایی سیب در ۱۰۰ گرم

کالری سیب۵۲
کل چربی۰.۲ گرم
چربی اشباع۰ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۱ گرم
چربی تک غیر اشتباع۰ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۱ میلی گرم
پتاسیم۱۰۷ میلی گرم
کل کربوهیدرات۱۴ گرم
فیبر غذایی۲.۴ گرم
قند۱۰ گرم
پروتئین۰.۳ گرم
ویتامین آ۱٪
کلسیم۰٪
ویتامین دی۰٪
ویتامین ب۱۲۰٪
ویتامین ث۷٪
آهن۰٪
ویتامین ب۶۰٪
منیزیم۱٪

ارزش غذایی سیب کوچک (۱۴۹ گرم)

کالری سیب۷۸
کل چربی۰.۳ گرم
چربی اشباع۰ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۱ گرم
چربی تک غیر اشتباع۰ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۱.۵ میلی گرم
پتاسیم۱۵۹.۴ میلی گرم
کل کربوهیدرات۲۱ گرم
فیبر غذایی۳.۶ گرم
قند۱۵ گرم
پروتئین۰.۴ گرم
ویتامین آ۱٪
کلسیم۰٪
ویتامین دی۰٪
ویتامین ب۱۲۰٪
ویتامین ث۱۱٪
آهن۱٪
ویتامین ب۶۵٪
منیزیم۱٪

ارزش غذایی سیب متوسط (۱۸۲ گرم)

کالری سیب۹۵
کل چربی۰.۳ گرم
چربی اشباع۰.۱ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۱ گرم
چربی تک غیر اشتباع۰ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۱.۸ میلی گرم
پتاسیم۱۹۴.۷ میلی گرم
کل کربوهیدرات۲۵ گرم
فیبر غذایی۴.۴ گرم
قند۱۹ گرم
پروتئین۰.۵ گرم
ویتامین آ۱٪
کلسیم۱٪
ویتامین دی۰٪
ویتامین ب۱۲۰٪
ویتامین ث۱۴٪
آهن۱٪
ویتامین ب۶۵٪
منیزیم۲٪

ارزش غذایی سیب بزرگ (۲۲۳ گرم)

کالری سیب۱۱۶
کل چربی۰.۴ گرم
چربی اشباع۰.۱ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۱ گرم
چربی تک غیر اشتباع۰ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۲.۲ میلی گرم
پتاسیم۲۳۸.۶ میلی گرم
کل کربوهیدرات۳۱ گرم
فیبر غذایی۵ گرم
قند۲۳ گرم
پروتئین۰.۶ گرم
ویتامین آ۲٪
کلسیم۱٪
ویتامین دی۰٪
ویتامین ب۱۲۰٪
ویتامین ث۱۷٪
آهن۱٪
ویتامین ب۶۵٪
منیزیم۲٪