فندق به صورت مستقیم و غیر مستقیم، بخش بزرگی تغذیه ما را تشکیل می دهد. از این رو جدول ارزش غذایی فندق و مهم ترین بخش آن، یعنی کالری قندق می تواند کمک شایانی به تناسب اندام و سلامت ما ارائه دهد.

جدول ارزش غذایی فندق در ۱۰۰ گرم

ماده غذاییمقدار
کالری فندق۶۲۸
کل چربی۶۱ گرم
چربی اشباع۴.۵ گرم
چربی چند غیر اشباع۸ گرم
چربی تک غیر اشباع۴۶ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۰ میلی گرم
پتاسیم۶۸۰ میلی گرم
کل کربوهیدرات۱۷ گرم
فیبر غذایی۱۰ گرم
قند۴.۳ گرم
پروتئین۱۵ گرم
ویتامین آ۰٪ ارزش روزانه
کلسیم۱۱٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۱۰٪ ارزش روزانه
آهن۲۶٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۳۰٪ ارزش روزانه
منیزیم۴۰٪ ارزش روزانه