لوبیا قرمز از پر مصرف ترین مواد غذایی در ایران می باشد و غذاهای بسیار را می توان با آن تهیه کرد. جدول ارزش غذایی لوبیا قرمز را در ادامه با دقت فراوان بررسی خواهیم کرد.

جدول ارزش غذایی لوبیا قرمز در ۱۰۰ گرم

کالری لوبیا قرمز۳۳۳
کل چربی۰.۸ گرم
چربی اشباع۰.۱ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۵ گرم
چربی تک غیر اشباع۰.۱ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۲۴ میلی گرم
پتاسیم۱۴۰۶ میلی گرم
کل کربوهیدرات۶۰ گرم
فیبر غذایی۲۵ گرم
قند۲.۲ گرم
پروتئین۲۴ گرم
ویتامین آ۰٪ از نیاز روزانه
کلسیم۱۴٪ از نیاز روزانه
ویتامین دی۰٪ از نیاز روزانه
ویتامین ب۱۲۰٪ از نیاز روزانه
ویتامین ث۷٪ از نیاز روزانه
آهن۴۵٪ از نیاز روزانه
ویتامین ب۶۲۰٪ از نیاز روزانه
منیزیم۳۵٪ از نیاز روزانه

جدول ارزش غذایی لوبیا قرمز در یک فنجان (۱۸۴ گرم)

کالری لوبیا قرمز۶۱۳
کل چربی۱.۵ گرم
چربی اشباع۰.۲ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۸ گرم
چربی تک غیر اشباع۰.۱ گرم
کلسترول۰ میلی گرم
سدیم۴۴.۲ میلی گرم
پتاسیم۲۵۸۷ میلی گرم
کل کربوهیدرات۱۱۰ گرم
فیبر غذایی۴۶ گرم
قند۴.۱ گرم
پروتئین۴۳ گرم
ویتامین آ۰٪ از نیاز روزانه
کلسیم۲۶٪ از نیاز روزانه
ویتامین دی۰٪ از نیاز روزانه
ویتامین ب۱۲۰٪ از نیاز روزانه
ویتامین ث۱۳٪ از نیاز روزانه
آهن۸۳٪ از نیاز روزانه
ویتامین ب۶۳۵٪ از نیاز روزانه
منیزیم۶۴٪ از نیاز روزانه