جدول ارزش غذایی پنیر و کالری پنیر

جدول ارزش غذایی پنیر

پنیر یکی از محبوب ترین انوع لبنیات است که در چندین نوع مختلف تهیه و مصرف می شود و به همین دلیل جدول ارزش غذایی پنیر از نوعی به نوع دیگر متفاوت است. احتمالا شما هم می دانید که در ایران پنیر فتا تقریبا بیشتری طرفدار را به خود اختصاص داده است، اما انواع دیگر پنیر مانند پنیر پیتزا و… نیز به صورت گسترده مورد استفاده ما قرار می گیرند.

در این مقاله جدول ارزش غذایی انواع پنیرها را با جزییات تهیه کرده ایم که می توانید هریک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید. همچنین برای دسترسی سریعتر می توانید در فهرست زیر بر روی پنیر مورد نظر خود کلیک نمایید تا به جدول همان نوع دسترسی پیدا کنید:

جدول ارزش غذایی پنیر فتا در ۱۰۰ گرم

جدول ارزش غذایی پنیر و کالری پنیر
ماده غذاییمقدار
کالری پنیر فتا۲۶۴
کل چربی۲۱ گرم
چربی اشباع۱۵ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۶ گرم
چربی تک غیر اشباع۴.۶ گرم
کلسترول۸۹ میلی گرم
سدیم۱۱۱۶ میلی گرم
پتاسیم۶۲ میلی گرم
کل کربوهیدرات۴.۱ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۴.۱ گرم
پروتئین۱۴ گرم
ویتامین آ۸٪ ارزش روزانه
کلسیم۴۹٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۴٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۲۸٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۳٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۲۰٪ ارزش روزانه
منیزیم۴٪ ارزش روزانه

جدول ارزش غذایی پنیر پیتزا در ۱۰۰ گرم

جدول ارزش غذایی پنیر و کالری پنیر
ماده غذاییمقدار
کالری پنیر پیتزا۲۸۰
کل چربی۱۷ گرم
چربی اشباع۱۱ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۵ گرم
چربی تک غیر اشباع۴.۸ گرم
کلسترول۵۴ میلی گرم
سدیم۱۶ میلی گرم
پتاسیم۹۵ میلی گرم
کل کربوهیدرات۳.۱ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۱.۲ گرم
پروتئین۲۸ گرم
ویتامین آ۱۰٪ ارزش روزانه
کلسیم۷۳٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۳٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۱۴٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۱٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۵٪ ارزش روزانه
منیزیم۶٪ ارزش روزانه

جدول ارزش غذایی پنیر چدار در ۱۰۰ گرم

جدول ارزش غذایی پنیر و کالری پنیر
ماده غذاییمقدار
کالری پنیر چدار۴۰۲
کل چربی۳۳ گرم
چربی اشباع۲۱ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۹ گرم
چربی تک غیر اشباع۹ گرم
کلسترول۱۰۵ میلی گرم
سدیم۶۲۱ میلی گرم
پتاسیم۹۸ میلی گرم
کل کربوهیدرات۱.۳ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۰.۵ گرم
پروتئین۲۵ گرم
ویتامین آ۲۰٪ ارزش روزانه
کلسیم۷۲٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۶٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۱۳٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۳٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۵٪ ارزش روزانه
منیزیم۷٪ ارزش روزانه

جدول ارزش غذایی پنیر ریکوتا در ۱۰۰ گرم

جدول ارزش غذایی پنیر و کالری پنیر
ماده غذاییمقدار
کالری پنیر ریکوتا۱۷۴
کل چربی۱۳ گرم
چربی اشباع۸ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۴ گرم
چربی تک غیر اشباع۳.۶ گرم
کلسترول۵۱ میلی گرم
سدیم۸۴ میلی گرم
پتاسیم۱۰۵ میلی گرم
کل کربوهیدرات۳ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۰.۳ گرم
پروتئین۱۱ گرم
ویتامین آ۸٪ ارزش روزانه
کلسیم۲۰٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۲٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۵٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۲٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۰٪ ارزش روزانه
منیزیم۲٪ ارزش روزانه

پنیر کوتاژ در ۱۰۰ گرم

جدول ارزش غذایی پنیر و کالری پنیر
ماده غذاییمقدار
کالری پنیر کوتاژ۹۸
کل چربی۴.۳ گرم
چربی اشباع۱.۷ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۱ گرم
چربی تک غیر اشباع۰.۸ گرم
کلسترول۱۷ میلی گرم
سدیم۳۶۴ میلی گرم
پتاسیم۱۰۴ میلی گرم
کل کربوهیدرات۳.۴ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۲.۷ گرم
پروتئین۱۱ گرم
ویتامین آ۲٪ ارزش روزانه
کلسیم۸٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۶٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۰٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۰٪ ارزش روزانه
منیزیم۲٪ ارزش روزانه

پنیر گودا در ۱۰۰ گرم

جدول ارزش غذایی پنیر و کالری پنیر
ماده غذاییمقدار
کالری پنیر گودا۳۵۶
کل چربی۲۷ گرم
چربی اشباع۱۸ گرم
چربی چند غیر اشباع۰.۷ گرم
چربی تک غیر اشباع۸ گرم
کلسترول۱۱۴ میلی گرم
سدیم۸۱۹ میلی گرم
پتاسیم۱۲۱ میلی گرم
کل کربوهیدرات۲.۲ گرم
فیبر غذایی۰ گرم
قند۲.۲ گرم
پروتئین۲۵ گرم
ویتامین آ۱۱٪ ارزش روزانه
کلسیم۷۰٪ ارزش روزانه
ویتامین دی۵٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۱۲۲۵٪ ارزش روزانه
ویتامین ث۰٪ ارزش روزانه
آهن۱٪ ارزش روزانه
ویتامین ب ۶۵٪ ارزش روزانه
منیزیم۷٪ ارزش روزانه


منبع: گومگ

نظر یا سوالی دارید؟
* نظر شما پس از تایید نمایش داده می شود.