ریزش مو

۱۱ علت ریزش مو در زنان

دلایل ریزش مو در زنان در برخی از مواد با مردان تشابه دارد، اما برخی دیگر از این دلایل مختص زنان بوده و نیازمند توجه بیشتری از جانب بانوان می باشند.

۲۰ علت ریزش مو در مردان و زنان

ریزش مو می تواند علت های مختلفی داشته باشد که با دانستن آن ها، درمان آن ممکن می شود. برخی از این علت ها به آسانی قابع رفع هستند.

namad