برنامه بدنسازی

انواع برنامه بدنسازی، متناسب با هر سطح و هدفی

برنامه تمرینی بدنسازی چربی سوزی با اثرگذاری سریع

هدف: چربی سوزی
سطح: نیمه حرفه ای تا حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۳ روز
مناسب برای: بانوان و آقایان
مشاهده

برنامه بدنسازی فیتنس نیمه حرفه ای ۴ روز در هفته

هدف: فیتنس
سطح: نیمه حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۴ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی برای لاغری شکم و پهلو بانوان

هدف: لاغری شکم و پهلو
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۲ الی ۳ روز
مناسب برای: بانوان
مشاهده

برنامه تمرینی بدنسازی حرفه ای با حجم گیری فوری

هدف: حجمی
سطح: حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۵ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی حجمی سوپرست حرفه ای آقایان

هدف: حجمی و قدرتی
سطح: حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۵ روز
مناسب برای: آقایان
مشاهده

برنامه بدنسازی حجمی حرفه ای با عضله سازی فوق العاده

هدف: حجمی و عضله سازی
سطح: حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۶ روز
مناسب برای: آقایان
مشاهده

برنامه بدنسازی حجمی مبتدی ۴ روز در هفته

هدف: حجمی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۴ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی حجمی نیمه حرفه ای ۵ روز در هفته

هدف: حجمی
سطح: نیمه حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۵ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی لاغری حرفه ای ۵ روز در هفته

هدف: لاغری و چربی سوزی
سطح: حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۵ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی مبتدی با افزایش حجم فوق العاده

هدف: حجمی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۴ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی شکم قابل انجام در خانه و باشگاه

هدف: عضله سازی و چربی سوزی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۲ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی عضله سازی با دمبل ۴ روز در هفته

هدف: عضله سازی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۴ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده